A sosit timpul să înţelegem corect Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Trebuie să ştim că acest Cuvânt al lui IEHOVA Dumnezeu, se adresează poporului Său, arătându-i întotdeauna trecutul, prezentul şi viitorul, de asemenea arătându-i calea pe care trebuie să meargă, îndrumându-l,  mustrându-l şi pedepsindu-l atunci când este nevoie. Interpretarea greşită, şi aplicarea acestui „Cuvânt” la grupări religioase, la organizaţii politice mondiale şi la anumite forţe militare sau comerciale, care nu au nimic de a face cu poporul Domnului, ne duce la o eroare gravă, înţelegând greşit „ziua” despre care au vorbit proorocii, modul şi timpul venirii Regelui Mesia, precum  şi alte adevăruri. Această ediţie intitulată „Ce spun proorocii?”, ne va ajuta să înţelegem împlinirea corectă a unor profeţii biblice chiar în timpul derulării lor. Proorocii în discuţie nu sunt alţii decât cei a căror mărturii sunt consemnate în Biblie. Dacă Isus spune în „Pilda bogatului nemilostiv”, că: „Au pe Moise şi pe prooroci…” (Luca 16:29), noi mai avem astăzi şi  învăţătura lui Hristos şi cea a apostolilor. Să ascultăm „de ei”!  Să îndepărtăm de la noi tot ce înseamnă idoli: învăţături omeneşti, organizaţii, reviste, pentru că adesea acestea sunt puse în mod greşit mai presus de Biblie.
      Broşura „Ce spun proorocii?”(cu prima apariţie în luna octombrie 2009)  nu apare neapărat lunar, ci la „vreme hotărâtă”. Meritul şi lauda pentru conţinutul acestei ediţii este în întregime al lui IEHOVA. El să fie lăudat şi preamărit în veci de veci!